See Companies
ZOBACZ FIRMY
X

KLIMA-THERM

Top quality air comfort systems Systemy klimatyzacji komfortu

System klimatyzacji komfortu najwyższej jakości

KLIMOR

Advanced air conditioning and ventilation solutions Made in Poland

Zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne z Polski

KAISAI

Air conditioning for home and office

Klimatyzacja dla domu i biura

AURATSU

Energy efficient air conditioners for everyone

Energooszczędne klimatyzatory dla każdego

Our motto underlines our passion and understanding the human needs. It is also our responsibility statement for a man and the natural environment. Concern for the air quality and comfort in the office, at home and in all rooms here a man resides is our main interest. As much as about the air, we care about our close and further business environment. Following the idea of sustainable development, we set the following priorities: pro-ecological approach to business, partnership and care for human resources

Nasze motto wywodzi się z pasji i zrozumienia ludzkich potrzeb. Jest ponadto deklaracją odpowiedzialności za człowieka i środowisko naturalne. W centrum naszego zainteresowania stoi troska o jakość i komfort powietrza – w biurze, w domu oraz we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywa człowiek. W równym stopniu, co o powietrze, troszczymy się o bliższe i dalsze otoczenie naszego biznesu. Podążając za ideą zrównoważonego rozwoju, wyznaczyliśmy priorytety w postaci proekologicznego podejścia do działalności, partnerstwa z Klientem oraz dbałości o zasoby ludzkie.

Klima-Therm Group provides its customers with a carefully selected portfolio of global manufacturing companies and own brands. The leading distribution brands in the company’s portfolio include Fujitsu – a Japanese brand of premium domestic and commercial air conditioning systems, and the Italian brand Clint, a manufacturer of chilled water systems. Klima-Therm Group’s second, strong pillar of activity are products sold under its own brands, which include Klimor air conditioning and ventilating units as well as Kaisai air conditioners. The extensive product portfolio, which combines leading brands and own solutions, is the driving force behind the development of Klima-Therm Group as an organisation. Such a versatile product range provides customers with an even greater choice and convenience, as well as increases the competitiveness of the company in terms of constructing a flexible offer – which is tailored to specific project conditions, specific investment needs and the customer’s budget.

Grupa Klima-Therm oferuje Klientom starannie dobrane portfolio marek światowych producentów oraz marki własne. Wiodące marki dystrybucyjne w portfelu firmy to Fujitsu – japońska marka domowych i komercyjnych systemów klimatyzacyjnych segmentu premium – oraz włoski Clint z grupy systemów wody lodowej. Na produktach własnych, na czele z centralami klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi Klimor oraz klimatyzatorami Kaisai, Grupa Klima-Therm zbudowała drugi, mocny filar swojej działalności. Asortyment rozwiązań łączący marki czołowych dostawców i własne rozwiązania to siła napędowa rozwoju Grupy Klima-Therm jako organizacji. Tak skonstruowany portfel marek zapewnia Klientom jeszcze większy wybór i komfort współpracy, jak również podnosi konkurencyjność firmy w zakresie możliwości konstruowania elastycznej oferty – szytej na miarę specyficznych warunków projektowych, konkretnych potrzeb inwestycyjnych oraz budżetu.

441

Million PLN turnover in 2019

Milionów PLN obrotu w 2019 roku

12

Sales offices in Poland

Regionalnych biur handlowych w Polsce

6

Companies in 5 countries

Spółek w 5 krajach

17 500

3 production plants – total surface area (m²)

3 zakłady produkcyjne – łączna powierzchnia (m²)

30

More than 30 distributors on foreign markets

Ponad 30 dystrybutorów poza granicami kraju

43

Customers in 43 countries across the world

Odbiorcy w 43 państwach na świecie

500

Over 500 Employees

Ponad 500 Pracowników

Hotels, Office Buildings, Mansion Blocks
Hotele, Biurowce, Apartamentowce

Deo Plaza Gdańsk
Haffner Ibis Hotel (Wilno)
Olivia Business Centre
Panattoni
Qubus Hotel
Radisson SAS
Sagittarius Business House (Wrocław)
Sofitel Luxury Hotels

Education
Edukacja

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Małopolski Ogród Sztuki
Politechnika GA Tech (Atlanta, Georgia)
Szkoła Allen Stevenson (New York City)
Szkoła Judith Smith (Montreal, Kanada)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Solar Decathlon (Montreal, Kanada)
Uniwersytet Warszawski

Public & Financial Facilities
Instytucje publiczne i finansowe

Archiwum Państwowe w Białymstoku
Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska
Getin Noble Bank
ING Bank Śląski
PKO BP
PKP
PLL LOT

Pharmaceutical Industry
Przemysł farmaceutyczny

Hurtownia Farmaceutyczna Lubfarm
Polfa
Polpharma
Sanofi-Aventis

Food Industry
Przemysł spożywczy

Dr. Oetker
Frito Lay
Mlekovita
Nestle Group
Trumpf Mauxion Chocolates
Wedel

Car Showrooms
Salony samochodowe

BMW
Ferrari
Lexus
Mercedes-Benz
Seat
Toyota

Network Customers
Klienci sieciowi

Banki TBC (Tbilisi, Batumi)
Decathlon
Empik
Ikea
Leroy Merlin
Lotos
Media Markt
PZU
Rossmann
Super-Pharm
Reserved (Londyn)

Manufacturing Industry
Przemysł wytwórczy

BorgWarner
Fabryka Luiseville (Montreal, Ca)
Goodyear
Grupa Azoty
Hutchinson
KGHM
Michelin
NGK Ceramics
Nyborg-Mawent
PGE
Pollena
Radwag
Tauron
Tikkurila
Valeo

Health Care
Służba zdrowia

Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
CMN Gdańsk
Instytut Hematologii i Trasfuzjologii w Warszawie
Klinika U.S. Coast Guard (Mobile, Alabama)
Kliniki Eko-Med (Shymkent, Ałmaty, Astana)
Szpital Miejski w Sosnowcu
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu